Affichekunst in Oost-Vlaanderen – 1984

30,00

In stock

Description

Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen met medewerking van de Dienst voor de kunstambachten in Oost-Vlaanderen, v.zw., 1984
Softcover in pictorial wrappers, 25 x 25 cm, 194 pages, illustrations in color and black and white. Dutch.


Reference work on the design of poster in Belgium, notably Flanders. With a registry of designers and printers. A fine copy of the softcover edition, designed by Piet Vandekerckhove.


Boodschap is de kunst,
door Lieven Daenens

Kunst is de boodscháp,
door Hector Waterschoot

La Belle Epoque 1895-19′
door Lode Hoste en
Anne-Marie van Bever
Inleiding
Kunst- en kultureel gebeuren
Politiek
Kommerciële publiciteit
Ontspanningsleven
Sport en gymnastiek
Toerisme
Filantropie

Van vrede tot vrede 1918-1945
door Norbert Poulain en Saskia De
Buck
Vaderlandslievende manifestaties
Kermissen, stoeten en herdenkingen
Religieuze kunstaffiches
Toerisme
Sport
Film
Toneel en muziek
Boek en pers
Kunsttentoonstellingen en historische
tentoonstellingen
Kommerciële en internationale
tentoonstellingen
Kommerciële affiches
Verkiezingsaffiches
Maatschappelijk-politieke af
Onderwijs
Oorlogsaffiches

De affiche verovert de straat
1945-1983,
door Ingrid de Meater en Ingrid
Lampaert
Inleiding
Politiek
Industrie en handel
Konsunnptiegoederen
Toerisme en verkeerswezen
Onderwijs
Kultuur
Rekreatie
Sport

De alomtegenwoordige affiche
door Prof. Dr. Helmut Gaus

Bibliografie
Catalogus
Namenregister